Effectief verandermanagent vraagt om empathisch luisteren, erkennen van wederzijdse afhankelijkheid en persoonlijke groei. Wij geven dit vorm aan de hand van een bewezen strategie: Listen, Learn, Lead & Repeat.

1

Listen

Veranderen begint bij luisteren. Luisteren is iets anders dan stil zijn en de ander aanhoren. Goed luisteren vraagt om volledige aandacht en focus, om ontvangen zonder direct te oordelen. Van medewerkers tot management, van klant tot toezichthouder: zorg ervoor dat alle stakeholders gezien en gehoord worden. Veel oplossingen zijn al in of rond de organisatie aanwezig. Het is de kunst daar ruimte aan te bieden, ook als het om een afwijkend geluid gaat.

2

Learn

Leren is meer dan het volgen van een opleiding. Betrokken medewerkers blijven zichzelf altijd ontwikkelen, bijvoorbeeld door interactie met anderen, behaalde successen of juist tegenvallers. Betrokkenheid begint bij eigenaarschap, bij het dragen van verantwoordelijkheid. LEAF staat voor verandermanagement op alle niveaus: draag verantwoordelijkheid over, durf te delegeren en biedt ruimte voor eigen initiatief. Leren is doen.

3

Lead

Als je zelf niet integer, transparant, betrouwbaar en deskundig bent, hoe kun je dat dan van anderen verwachten? Bij LEAF dragen we deze kernwaarden dan ook nadrukkelijk uit.We zijn aanwezig op de vloer, betrokken op alle niveaus en gaan voorop in de strijd. Iets veranderen doe je niet vanaf de zijlijn.

4

Repeat

Listen – Learn – Lead is een cyclus die gedijt bij herhaling. Blijf in contact, blijf in gesprek, blijf alert. Ontdek de kracht van continuïteit.