Kennissessie Premieregelingen
Wilt u als pensioenfonds of pensioenuitvoerder net zo goed worden in premieregelingen als u al bent in salarisdiensttijd regelingen? In deze kennissessie bereiden we u en uw organisatie voor op de transformatie van uw pensioenregeling. Als gevolg van het pas gesloten pensioenakkoord worden premieregelingen de komende jaren de norm. In deze opleiding gaan we, met veel praktijkkennis, in op de ontstaansgeschiedenis van premieregelingem, waar een moderne premieregeling aan moet voldoen, hoe deze passend te maken is voor uw deelnemers en wat de belangrijkste verschillen zijn met salarisdiensttijdregelingen. Deze kennissessie kan goed gecombineerd worden met onze kennissessie over het pensioenakkoord.