Cases


Voor de directie van een IT pensioenleverancier hebben we een strategieherijkingstraject begeleid. In 5 sessies hebben we gezamenlijk de strategie voor de komende jaren vormgegeven.

Lees Meer  

Namens een verzekeraar hebben we een onderzoek uitgevoerd onder ondernemingsraden van multinationals, corporates en mkb ondernemingen naar de informatiebehoefte op thema’s zoals pensioen en duurzame inzetbaarheid.

Lees Meer  

Bij een pensioenuitvoerder stuurden we een programma aan ter verbetering van de datakwaliteit. Het doel was om de organisatie klaar te maken voor de toekomst.

Lees Meer  

Voor een verzekeraar ondersteunen we zowel procesmatig als inhoudelijk het propositieontwikkelingsproces.

Lees Meer  

Bij een pensioenuitvoeringsorganisatie levert LEAF expertise op het gebied van risk-, project- en crisismanagement.

Lees Meer  

We zijn als change manager verantwoordelijk geweest voor een grote transformatie bij een verzekeraar.

Lees Meer  

We hebben de directie en het MT begeleid bij de transformatie van een levensverzekeraar naar een pensioenverzekeraar.

Lees Meer  

Voor een bedrijfstakpensioenfonds hebben we crisismanagement- en bedrijfscontinuïteitsplannen getest, zodat ze beter voorbereid zijn op een crisis.

Lees Meer  

Vanuit de LEAF Academy hebben we voor een pensioenuitvoeringsorganisatie een tweedaagse opleiding over premieregelingen en het pensioenakkoord verzorgd.

Lees Meer  

Voor een levensverzekeraar voert LEAF een strategisch onderzoek uit naar de wenselijkheid voor toetreding tot de pensioenmarkt.

Lees Meer  

We begeleiden een pensioenuitvoerder bij hun strategische voorbereiding op de uitvoering van het nieuwe pensioenakkoord.

Lees Meer  

Door tegenvallende commerciële resultaten bij een pensioenverzekeraar is er door LEAF een root cause analyse uitgevoerd.

Lees Meer