Cases


We onderdersteunen een levensverzekeraar bij het verbeteren van de communicatie richting klanten.

Lees Meer  

Bij één van onze eerste klanten keren we dit najaar terug om hun strategische plan, waar wij drie jaar geleden de basis voor legden, voor de komende jaren te operationaliseren.

Lees Meer  

Voor één van onze penioenverzekeraar klanten hebben we een gedetaileeerd draaiboek opgesteld voor de overgang van een pensioenfonds naar een verzekeraar.

Lees Meer  

Bij een pensioenverzekeraar trekken we een traject voor het detailleerd uitwerken van de strategie met betrekking tot het pensioenakkoord.

Lees Meer  

Voor de directie van een IT pensioenleverancier hebben we een strategieherijkingstraject begeleid. In 5 sessies hebben we gezamenlijk de strategie voor de komende jaren vormgegeven.

Lees Meer  

Namens een verzekeraar hebben we een onderzoek uitgevoerd onder ondernemingsraden van multinationals, corporates en mkb ondernemingen naar de informatiebehoefte op thema’s zoals pensioen en duurzame inzetbaarheid.

Lees Meer  

Bij een pensioenuitvoerder stuurden we een programma aan ter verbetering van de datakwaliteit. Het doel was om de organisatie klaar te maken voor de toekomst.

Lees Meer  

Voor een verzekeraar ondersteunen we zowel procesmatig als inhoudelijk het propositieontwikkelingsproces.

Lees Meer  

Bij een pensioenuitvoeringsorganisatie levert LEAF expertise op het gebied van risk-, project- en crisismanagement.

Lees Meer  

We zijn als change manager verantwoordelijk geweest voor een grote transformatie bij een verzekeraar.

Lees Meer  

We hebben de directie en het MT begeleid bij de transformatie van een levensverzekeraar naar een pensioenverzekeraar.

Lees Meer  

Voor een bedrijfstakpensioenfonds hebben we crisismanagement- en bedrijfscontinuïteitsplannen getest, zodat ze beter voorbereid zijn op een crisis.

Lees Meer