Cases


Vanuit de LEAF Academy hebben we voor een pensioenuitvoeringsorganisatie een tweedaagse opleiding over premieregelingen en het pensioenakkoord verzorgd.

Lees Meer  

Voor een levensverzekeraar voert LEAF een strategisch onderzoek uit naar de wenselijkheid voor toetreding tot de pensioenmarkt.

Lees Meer  

We begeleiden een pensioenuitvoerder bij hun strategische voorbereiding op de uitvoering van het nieuwe pensioenakkoord.

Lees Meer  

Door tegenvallende commerciële resultaten bij een pensioenverzekeraar is er door LEAF een root cause analyse uitgevoerd.

Lees Meer  

Om meer organische groei te realiseren, hielpen we een pensioenuitvoeringsorganisatie haar commerciële slagkracht te verstevigen.

Lees Meer  

Bij een pensioenverzekeraar hebben we onze serious gaming concept ingezet om de commerciële slagkracht verder te verbeteren.

Lees Meer  

Voor een pensioenverzekeraar hebben we marktonderzoek gedaan naar de toegenomen invloed van ondernemingsraden op het besluitvormingsproces rondom de arbeidsvoorwaarden.

Lees Meer  

Bij een mondiale adviseur op het gebied van health, wealth en career, begeleidden we de directie en het MT met de transformatie van het wealth-onderdeel.

Lees Meer  

Voor een ondernemingspensioenfonds deden we een second opinion op de bestaande crisismanagementplannen.

Lees Meer  

Voor een bedrijfstakpensioenfonds heeft LEAF een workshop “Uitbestedingsbeleid 2.0” verzorgd.

Lees Meer  

In het kader van een internationale pilot gaven we vorm aan het onder één directie brengen van de twee locale branches van een mondiaal opererende professional service firm in Nederland.

Lees Meer  

We hielpen het Nederlandse onderdeel van een wereldwijd actieve verzekeringsmakelaar, om hun strategie te vernieuwen.

Lees Meer