VOORBEREIDING OP HET PENSIOENAKKOORD


We begeleiden een pensioenuitvoerder bij hun strategische voorbereiding op de uitvoering van het nieuwe pensioenakkoord. Het hoofddoel was om ervaring op te doen met de uitvoering van een premieregeling en te verkennen welke variant het meest passend is bij de deelnemersdoelgroep. Hiermee werd een basis gelegd  om de organisatie klaar te maken voor het toekomstige stelsel.