Serious Gaming - Red Teaming


Serious Gaming - Red Teaming

Geen enkel businessplan of strategie loopt precies zoals verwacht. Eén van de belangrijkste redenen daarvoor is dat de stakeholders in de omgeving van de organisatie reageren op de ingezette koers en hun handelen aanpassen.

Als organisatie wilt u – liefst zo snel mogelijk – inzicht krijgen in de acties die stakeholders gaan nemen als gevolg van uw strategie. Dit kan door gebruik te maken van zogenaamde Red Teams. Deze teams van professionals bestuderen uw gekozen strategie, identificeren de stakeholders waar de meeste “dreiging” vanuit gaat en simuleren stakeholder acties waarop uw organisatie weer moet reageren. 

Het red teaming concept werkt goed vóór de implementatie van businessplannen en strategieën als ook tijdens de uitvoering daarvan. Het voordeel van een dergelijke aanpak is dat uw organisatie beter voorbereid is op de meest waarschijnlijke scenario’s die op haar af komen en daardoor beter in staat is het initiatief te houden.