Strategie 2.0 - Implementatie


Strategie 2.0 - Implementatie

Het is vaak verleidelijk om na het opschrijven van de strategie meteen naar de executie fase over te gaan. Onze ervaring heeft ons geleerd dat dit vaak niet de meeste effectieve koers is naar duurzaam succes. Voor het ondersteunen van strategie implementatie trajecten hebben wij onze eigen methode ontwikkeld waarbij zes zaken cruciaal zijn. 

Strategie: startpunt is het vertalen van de strategie in concrete haalbare doelen.  

Dialoog: het goed doorspreken van de strategische doelen met de medewerkers zorgt voor aanscherping, verbeteringen en draagvlak.

Scenarios het werken met scenario’s draagt bij aan het sturen en bijsturen van de strategie executie. Daarnaast geeft het inzicht in versnellers, risico’s en mitigerende maatregelen.

Executie: agile organisaties hebben de toekomst. Deze organisaties zijn beter in staat om snel in te spelen op nieuwe klantwensen en nieuwe technologie. Essentieel is het besef dat een organisatie niet enkel van bovenaf wordt aangestuurd en alles draait om het creëren van klantwaarde. Prioriteiten worden niet statisch en eenzijdig bepaald. De relevante stakeholders en teams krijgen de ruimte en voelen de vrijheid om een open en continu dialoog te vormen.  

Coaching: veranderen is mensenwerk, er dient voldoende aandacht te zijn voor coaching van de trekkers van de verandering en de teams die door veranderingen geraakt worden. 

Co-creatie:  in de huidige turbulente tijd is samenwerken met klanten en partners cruciaal voor het versneld en succesvol uitvoeren van de strategie.