Crisismanagement simulatie
Voor een bedrijfstakpensioenfonds hebben we crisismanagement- en bedrijfscontinuïteitsplannen getest, zodat ze beter voorbereid zijn op een crisis. LEAF heeft een op maat gemaakte real life simulatie uitgevoerd, waarbij financiële, IT en reputatierisico's werden gecombineerd. Dit werd als zeer realistisch ervaren. Naast de verbeteringen die naar boven kwamen, gaven de bestuursleden aan dat zij zich beter voorbereid voelden op een echte crisis, omdat zij hun eigen gedrag en dat van hun collega's onder druk leerden kennen. Waardevolle lessen zijn geleerd.