Datakwaliteit bij een pensioenuitvoerder
Bij een pensioenuitvoerder stuurden we een programma aan ter verbetering van de datakwaliteit. Het doel was om de organisatie klaar te maken voor de toekomst. Het programma had grote impact op de organisatie en haar deelnemers, hiervoor was stakeholdermanagement (incl media en fondsen) een belangrijk onderdeel. Resultaat was een ingebedde programmaorganisatie inclusief bemensing om de komende jaren duurzaam de datakwaliteit te verbeteren.