Draaiboek overgang pensioenfonds naar verzekeraar
Voor één van onze penioenverzekeraar klanten hebben we een gedetaileeerd draaiboek opgesteld voor de overgang van een pensioenfonds naar een verzekeraar. Het draaiboek bevat naast commerciële acties tijdens het offerte proces ook secties met betrekking tot prijsstelling, risicomanagement, due dillegence, langleven herverzekering en inrichting van de administratieve organisatie.