Marktonderzoek voor een pensioenverzekeraar
Voor een pensioenverzekeraar hebben we marktonderzoek gedaan naar de toegenomen invloed van ondernemingsraden op het besluitvormingsproces rondom de arbeidsvoorwaarden. Het bleek dat met name bij de arbeidsvoorwaarde pensioen de werkgevers steeds minder belang hechtten door wie de pensioenregeling werd uitgevoerd en dat die beslissing steeds vaker aan ondernemingsraden werd gelaten. Als gevolg hiervan kon de verzekeraar haar strategie wijzigen en een grotere focus leggen op ondernemingsraden.