Onderzoek informatiebehoefte ondernemingsraden
Namens een verzekeraar hebben we een onderzoek uitgevoerd onder ondernemingsraden van multinationals, corporates en mkb ondernemingen naar de informatiebehoefte op thema’s zoals pensioen en duurzame inzetbaarheid. Middels (digitale) interviews heeft LEAF niet alleen een goed beeld kunnen krijgen van de informatiebehoefte, maar ook de wijze waarop ondernemingsraden kunnen worden “ontzorgd” in hun informatievoorziening is goed in kaart gebracht. De verzekeraar gaat het onderzoek nu gebruiken om nog beter aan te sluiten bij de behoefte van deze belangrijke stakeholder en zo haar rol als kennispartner nog beter in te vullen.