Opzetten nieuwe pensioenverzekeraar
We hebben de directie en het MT begeleid bij de transformatie van een levensverzekeraar naar een pensioenverzekeraar. We hebben onze expertise ingezet om de organisatie op alle facetten klaar te maken voor pensioenuitvoering. Daarnaast hebben een change organisatie neergezet, zodat de winkel tijdens de verbouwing gewoon open kon blijven. Het begeleiden van het eerste pensioencontract, het overnemen van de verplichtingen van een pensioenfonds, was tevens onderdeel van het programma. Daarnaast fungeerde we als business sparring partner voor de directie.