Richting kiezen voor een IT pensioenleverancier
Voor de directie van een IT pensioenleverancier hebben we een strategieherijkingstraject begeleid. In 5 sessies hebben we gezamenlijk de strategie voor de komende jaren vormgegeven en zijn we gekomen tot een reëel implementatieplan. Omdat “No plan survives the first enemy contact” hebben we ook uitgebreid stilgestaan bij de verschillende andere opties in de vorm van scenario’s en de mentale weerbaarheid die daar als leiders van de organisatie bij komt kijken.