Second opinion strategie van een pensioenverzekeraar
Door tegenvallende commerciële resultaten bij een pensioenverzekeraar is er door LEAF een root cause analyse uitgevoerd. De knelpunten zaten in de betreffende proposities ten opzichte van andere vergelijkbare proposities in de markt én het gedrag van accountteams bij commerciële trajecten. LEAF heeft een concreet advies met oplossingsrichtingen opgeleverd, waarmee de betreffende verzekeraar zelf aan de slag kon.