Transformatie van een consultancy bureau
Bij een mondiale adviseur op het gebied van health, wealth en career, begeleidden we de directie en het MT met de transformatie van het wealth-onderdeel. We sloegen de brug tussen strategie en executie door niet alleen actief te zijn op strategisch vlak, maar ook met onze poten in klei te staan bij de daadwerkelijke implementatie. We creëerden een change infrastructuur waarmee de organisatie de doorlopende transformatie zelf verder vorm kon geven.