Uitwerken pensioenakkoord strategie
Bij een pensioenverzekeraar trekken we een traject voor het detailleerd uitwerken van de strategie met betrekking tot het pensioenakkoord. We focussen vooral op de strategische kansen die gaan ontstaan als gevolg van de toekomstige pensioenakkoord wetgeving.