Verbetertraject pensioen datakwaliteit
Bij een pensioenuitvoeringsorganisatie levert LEAF expertise op het gebied van risk-, project- en crisismanagement. We zijn verantwoordelijk voor het opzetten van een omvangrijk data verbeteringsproject. De werkzaamheden omvatten o.a. het doen van een marktscan, het opstellen van een concreet plan van aanpak voor de komende jaren, afstemming met in- en externe stakeholders en het opstarten van een programmastructuur.