Workshop uitbesteding in de pensioensector
Voor een bedrijfstakpensioenfonds heeft LEAF een workshop “Uitbestedingsbeleid 2.0” verzorgd. Na een inleidende self assessment door het bestuur is er op een interactieve manier ingegaan op de uitbestedingspartners van dit fonds en de stakeholderomgeving waarmee die uitbestedingspartners zelf te maken hebben. Het aloude spreekwoord “kijk verder dan je neus lang is”, is omgezet in concrete handvaten voor toekomstige interactie met uitbestedingspartners.