Pensioen Transformatie


Iedere speler in de pensioensector zal zichzelf opnieuw moeten uitvinden om het eigen bestaansrecht te rechtvaardigen. De sector staat immers voor een enorme transformatie uitdaging. Van pensioenfonds tot PPI en van toezichthouder tot pensioenuitvoeringsorganisatie, alle spelers in de pensioenketen moeten in samenhang met elkaar enorme veranderingen doorvoeren om het Nederlandse pensioenstelsel toekomstbestendig te houden.

Door onze achtergrond en recente opdrachten in de sector de afgelopen jaren, overzien we met LEAF het gehele pensioenveld, de afzonderlijke spelers, de onderlinge samenhang tussen de spelers en de uitdagingen waarmee de sector als geheel te maken heeft. We hebben als senior executives zelf aan het roer gestaan van grote veranderingen en weten wat dat inhoudt voor de organisatie van onze klanten. We brengen een “outside in” blik mee om op een oprechte manier uit te dagen, te adviseren en mee te werken aan strategie, implementatie en verandering. Alles met de intentie om de gewenste transitie bij pensioenorganisaties zo goed mogelijk te laten slagen, want dat is onze ambitie.

Spelers in de pensioenmarkt


Pensioenfondsen

Pensioenakkoord, deelnemersbelang centraal, datakwaliteit en kostenbeheersing vormen belangrijke onderdelen op de bestuursagenda. LEAF heeft speciaal voor pensioenfondsen een aantal concepten ontwikkeld, waarbij inzichtelijk wordt gemaakt hoe men in deze slecht voorspelbare omstandigheden toch de juiste beslissingen kan nemen.

Lees verder

Pensioenuitvoeringsorganisaties

Deelnemersbelang centraal stellen en winstgevende schaalgrootte. Dat zijn voorbeelden van de uitdagingen voor pensioenuitvoerders de komende jaren. LEAF ontwikkelt samen met het management een concreet stappenplan om de marktpositie duurzaam te verbeteren.

Lees verder

Pensioenverzekeraars

Bij pensioenverzekeraars spelen veel grote veranderingen tegelijk. De winstgevendheid staat onder druk door de lage rente, kosten zijn nog te hoog door veel legacy systemen en niet onbelangrijk met het nieuwe pensioenakkoord staat de volgende grote wettelijke wijziging alweer voor de deur.

Lees verder

Premie Pensioen Instellingen

Bijna 10 jaar geleden werd de eerste PPI in Nederland opgericht. PPI's spelen een belangrijke rol bij moderne uitvoering van premieregelingen. Ondanks het ontbreken van legacy worstelen veel PPI's met het schrijven van zwarte cijfers. Daarnaast geldt dat hun onderscheidende karakter de afgelopen jaren verkleind is.

Lees verder

Pensioenadviseurs

Pensioenadviseurs zijn er in alle soorten en maten. Allen moeten ze meer dan ooit hun toegevoegde waarde aantonen en daarmee hun plek in de keten rechtvaardigen. Risico’s liggen op de loer door een toenemende trend dat meer spelers in de keten direct hun diensten aan de eindklant aanbieden, waardoor de toegevoegde waarde van de “middle man” onder druk komt te staan.

Lees verder

IT Providers

IT providers in de leven- en pensioensector hebben het potentieel om een impactvolle bijdrage te leveren aan een toekomstbestendig pensioenstelsel. Door het oplossen van legacy problemen en het introduceren van goedkopere en toekomstbestendige platforms, zijn uitvoerders en fondsen beter voorbereid op de toekomst. Dit wordt nu nog vaak gezien als een risicovolle sprong in het diepe. Hoe kan de IT provider ervoor zorgen dat klanten wel bereid zijn deze stap te zetten?

Lees verder

Toezichthouders

Toezichthouders in de leven- en pensioensector zijn er in vele vormen. Van Raad van Toezicht van een pensioenfonds, Raad van Commissarissen van een PPI of Raad van Advies van een IT Provider. Allen hebben ze de verantwoordelijkheid om toe te zien op het goede bestuur van de betreffende instelling. Effectief toezicht is vaak een combinatie van op de hoogte zijn van de meest recente ontwikkelingen en het stellen van de juiste vragen. Maar hoe doe je dat effectief als tijd enorm schaars is?

Lees verder

Doorpraten?

Heeft u een vraag of wilt u met ons praten over wat LEAF voor u kan betekenen? We drinken graag (online) een kop koffie met u!