Nicole Kusters


Nicole Kusters
Associate Partner

Nicole gelooft dat verbinding zoeken de basis is voor elke relatie; verbinding zorgt voor vertrouwen, gezamenlijke belangen en uiteindelijk succes.

Als klantgerichte verbinder, vertaalt Nicole complexe zaken naar de kern om vanuit het belang van de opdrachtgever de juiste dingen te doen. Door vanuit vertrouwen en respect alle belangen in kaart te brengen, te benoemen en er een gezamenlijk belang van te maken, is Nicole een spin in het web tussen klant, uitvoerder en de daadwerkelijke implementatie van de gekozen strategie. Samen met de betrokken stakeholders zorgt zij voor een “gedragen” eindoplossing waarin ieder zich gehoord en gezien voelt.  

"Communicatie gaat niet over het verspreiden van de boodschap maar over het begrijpen en verbinding maken"

Door haar achtergrond als financieel econoom en meer dan 25 jaar ervaring in de financiële dienstverlening, overziet zij het hele speelveld en kent ze alle spelers in het pensioenveld. Nicole treedt dan ook op als adviseur voor alle spelers in de keten.    

Haar ervaring met het ontzorgen van organisaties op het gebied van pensioen, communicatie en sales, zet ze onder andere in bij uitvoerders en pensioenfondsen om hen te ondersteunen in hun reis naar een klantgerichte/deelnemer gerichte toekomst. 

Haar kernactiviteiten richten zich dan op zowel de kant van ondernemingen als ook uitvoerders en pensioenfondsen en omvatten het aanreiken van kennis, procesbegeleiding, marktonderzoek, salestraining en communicatie.