IT Providers


IT Providers

IT Providers hebben de afgelopen jaren geprobeerd hun plek in de keten te verstevigen. Het zelf gaan optreden als pensioenuitvoerder is een strategie met wisselend succes gebleken en als IT Provider zelf een consultancy organisatie opzetten blijkt makkelijker gezegd dan gedaan. Welke strategie is dan wel duurzaam en succesvol? 

LEAF heeft met Strategie 2.0 speciaal voor IT Providers een aantal concepten ontwikkeld, waarmee concreet aan de slag wordt gegaan met het formuleren van een winnende en toekomstbestendige strategie.    

Strategie advies 

Analyseren & vergelijken
LEAF begeleidt IT Providers bij het in kaart brengen van de impactvolle,  externe ontwikkelingen om deze vervolgens te vergelijken met de huidige proposities, operationele en commerciële processen en het leiderschap. Daarnaast wordt er een marktscan uitgevoerd waarbij er een benchmark volgt tussen de organisatie en haar (buitenlandse) concurrenten. Er wordt nadrukkelijk stilgestaan bij de vraag hoe klantgericht de organisatie is.  Resultaat is een heldere analyse van strategie verbeterpunten op basis van de meest recente marktontwikkelingen.

Samen werken aan oplossingen
LEAF verzorgt interactieve sessies met de IT Provider om de impact van de marktanalyses te bepalen en samen te komen tot een veranderstrategie. 

Continu verbeteren
LEAF begeleidt het proces van continu verbeteren door periodiek opnieuw de stappen van analyseren & vergelijken en samen werken aan oplossingen te herhalen waarbij de meest recente externe ontwikkelingen worden meegenomen en de IT Provider wendbaar blijft.       

Strategie Implementatie

Het formuleren van een winnende strategie is een cruciaal onderdeel voor een IT Provider om haar impact op de leven- en pensioensector te vergroten. Ervaring leert echter ook dat de stap naar een succesvolle implementatie van de gekozen strategie weer andere acties vergt. 

Onze LEAF professionals zijn zeer ervaren in het begeleiden van een succesvolle implementatie met betrekking tot alle management-, operationele en commerciële aspecten van uw organisatie. Wij vertellen u er graag meer over.

Serious gaming

Daarnaast biedt LEAF ondersteuning bij het voorbereiden en uitvoeren van commerciële trajecten in de vorm van “oefenklant” tijdens de voorbereiding op een presentatie, beauty parade of site visit. Deze bewezen aanpak vergroot uw kans op succes aanzienlijk!