Pensioenadviseurs


Pensioenadviseurs

Pensioenadviseurs moeten meer dan ooit hun toegevoegde waarde aantonen en daarmee hun plek in de keten rechtvaardigen. Door het pensioenakkoord ontstaan er ook nieuwe advieskansen en de vraag is welke strategie het meest duurzaam zal zijn om ook na de invoering van het pensioenakkoord nog bestaansrecht te hebben. 

LEAF heeft met Strategie 2.0 speciaal voor pensioenadviseurs een aantal concepten ontwikkeld, waarmee concreet aan de slag wordt gegaan met het zeker stellen van het bestaansrecht van de adviseur.   

Strategie advies 

Analyseren & vergelijken
LEAF begeleidt pensioenadviseurs bij het in kaart brengen van de impactvolle,  externe ontwikkelingen om deze vervolgens te vergelijken met de huidige proposities, operationele en commerciële processen en het leiderschap. Daarnaast wordt er een marktscan uitgevoerd waarbij er een benchmark volgt tussen de organisatie en haar (toekomstige) concurrenten. Ook wordt de trend van opschuivende ketenspelers en toenemende fintech meegenomen in de marktscan. Resultaat is een heldere analyse van strategie verbeterpunten op basis van de meest recente marktontwikkelingen.

Samen werken aan oplossingen
LEAF verzorgt interactieve sessies met de pensioenadviseur om de impact van de marktanalyses te bepalen en samen te komen tot een veranderstrategie. 

Continu verbeteren
LEAF begeleidt het proces van continu verbeteren door periodiek opnieuw de stappen van analyseren & vergelijken en samen werken aan oplossingen te herhalen waarbij de meest recente externe ontwikkelingen worden meegenomen en de pensioenadviseur wendbaar blijft.      

Strategie Implementatie

Het formuleren van een winnende strategie is een cruciaal onderdeel voor een pensioenadviseur om het eigen bestaansrecht te garanderen. Ervaring leert echter ook dat de stap naar een succesvolle implementatie van de gekozen strategie weer andere acties vergt. 

Onze LEAF professionals zijn zeer ervaren in het begeleiden van een succesvolle implementatie met betrekking tot alle management-, operationele en commerciële aspecten van uw organisatie. Wij vertellen u er graag meer over.

Serious gaming

Daarnaast biedt LEAF ondersteuning bij het voorbereiden en uitvoeren van commerciële trajecten in de vorm van “oefenklant” tijdens de voorbereiding op een presentatie, beauty parade of site visit. Deze bewezen aanpak vergroot uw kans op succes aanzienlijk!