Pensioenfondsen


Pensioenfondsen

Een duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar pensioen realiseren voor deelnemers. Dat is de missie van pensioenfondsbestuurders. In de huidige dynamische pensioen omgeving is dit geen eenvoudige opgave. Maar welke strategie kies je in deze wereld van lage rente, een nieuw pensioenstelsel en een toenemend aantal uitbestedingsrelaties?

LEAF heeft onder de noemer Strategie 2.0 speciaal voor pensioenfondsen een aantal concepten ontwikkeld, waarbij inzichtelijk wordt gemaakt hoe men in deze minder goed voorspelbare omstandigheden toch de juiste beslissingen kan blijven nemen. 

Strategie advies

Analyseren & vergelijken
LEAF begeleidt pensioenfondsen bij het in kaart brengen van impactvolle, externe ontwikkelingen om deze vervolgens te vergelijken met de huidige strategie op het gebied van bijvoorbeeld uitbestedings- of risicomanagementbeleid en crisis/business continuïteits plannen. Resultaat is een heldere analyse van strategie verbeterpunten op basis van de meest recente ontwikkelingen.

Samen werken aan oplossingen
LEAF verzorgt interactieve sessies met pensioenfondsen om de strategie verbeterpunten te bespreken en te komen tot concrete oplossingsrichtingen.

Continu verbeteren
LEAF begeleidt het proces van continu verbeteren door periodiek opnieuw de stappen van analyseren & vergelijken en samen werken aan oplossingen te herhalen waarbij de meest recente externe ontwikkelingen worden meegenomen.  

Strategie implementatie

Het formuleren van een wendbare strategie is een belangrijk onderdeel voor een pensioenfonds in het succesvol manoeuvreren door onzekere tijden. Ervaring leert echter dat de stap naar een succesvolle implementatie van de gekozen strategie weer andere acties vergt.

LEAF begeleidt pensioenfondsen bij het implementeren van hun (herijkte) strategie. Hierbij heeft LEAF de kennis in huis om interne implementatievraagstukken te begeleiden. Uitbestedingspartners spelen een belangrijke rol bij de strategie executie van het fonds. LEAF begeleidt het pensioenfonds in de interactie met haar uitbestedingspartners om er zo voor te zorgen dat de belangen van pensioenfondsen leidend blijven. Ook in onzekere tijden!