Premie Pensioen Instellingen


Premie Pensioen Instellingen

Ondanks dat PPI's nog niet zo lang bestaan zijn ook zij genoodzaakt zich te vernieuwen. Waar ze zich bij hun start konden onderscheiden met toegankelijke apps, strakke portalen en moderne eenvoudige premieregelingen, is hun onderscheidende vermogen ten opzichte van verzekeraars afgenomen.

Met scherpe tarieven wisten PPI's de prijzen in de markt structureel te verlagen. In combinatie van de verder unbundeling van de proposities heeft dit het schrijven van zwarte cijfers niet makkelijker gemaakt. Als gevolg hiervan wordt steeds vaker gekozen om PPI's weer dichterbij verzekeraars te brengen, terwijl de PPI's zich oorspronkelijk juist tegen deze verzekeraars afzetten.

LEAF heeft met Strategie 2.0 speciaal voor PPI's een aantal concepten ontwikkeld, waarmee concreet aan de slag wordt gegaan met het zeker stellen van het bestaansrecht van de klant.  

Strategie advies 

Analyseren & vergelijken
LEAF begeleidt PPI's bij het in kaart brengen van de impactvolle, externe ontwikkelingen om deze vervolgens te vergelijken met de huidige proposities, operationele en commerciële processen en het leiderschap. Daarnaast wordt er een marktscan uitgevoerd waarbij er een benchmark volgt tussen de organisatie en haar (toekomstige) concurrenten. Resultaat is een heldere analyse van strategie verbeterpunten op basis van de meest recente marktontwikkelingen.

Samen werken aan oplossingen
LEAF verzorgt interactieve sessies met de PPI's om de impact van de marktanalyses te bepalen en samen te komen tot een veranderstrategie. 

Continu verbeteren
LEAF begeleidt het proces van continue verbeteren door periodiek opnieuw de stappen van analyseren & vergelijken en samen werken aan oplossingen te herhalen waarbij de meest recente externe ontwikkelingen worden meegenomen en de PPI's wendbaar blijft.    

Strategie Implementatie

Het formuleren van een winnende strategie is een cruciaal onderdeel voor een PPI om het eigen bestaansrecht te garanderen. Ervaring leert echter ook dat de stap naar een succesvolle implementatie van de gekozen strategie weer andere acties vergt. 

Onze LEAF professionals zijn zeer ervaren in het begeleiden van een succesvolle implementatie met betrekking tot alle management-, operationele en commerciële aspecten van uw organisatie. Wij vertellen u er graag meer over.

Serious gaming

Daarnaast biedt LEAF ondersteuning bij het voorbereiden en uitvoeren van commerciële trajecten in de vorm van “oefenklant” tijdens de voorbereiding op een presentatie, beauty parade of site visit. Deze bewezen aanpak vergroot uw kans op succes aanzienlijk!