Voorbeelden van complexe vraagstukken die we bij onze klanten hebben opgelost.

Migratie levensverzekeringsportefeuille

We doen een vooronderzoek naar de haalbaarheid van een migratie van een levenportefeuille bestaande uit 200.000 polissen. Naast het vooronderzoek inclusief advies en keuze uit verschillende migratiescenario's, leveren we een draft projectplan op zodat snel kan worden doorgepakt op de uitvoering.

Verbetering klantbediening PPI

Voor één van de grootste PPI’s brengen we de oorzaken van de verslechterde klantbediening in kaart. We werken fundamentele keuzes uit in verschillende scenarios en stellen bijbehorende verbetervoorstellen voor.

Impact van verkoop vermogensbeheerder op DC propostie pensioenverzekeraar

We leiden een project bij een levensverzekeraar om de impact op met name de DC proposities in kaart te brengen als gevolg van de geplande verkoop van de vermogensbeheerder tak.

Sluiten boek uitvaartverzekeraar

We brengen in kaart op welke manier een uitvaartverzekeraar het best haar boek bestaande uit verschillende portefeuilles en labels kan sluiten. Nauwgezet komen we tot de verschillen in open boek, service boek en gesloten boek en faciliteren hiermee de besluitvorming.

Evaluatie van een RfP traject bij een pensioenverzekeraar

We doen een root cause analyse naar aanleiding van een niet geslaagd RfP offertetraject bij een pensioenverzekeraar. We komen met een concreet advies, waarmee de betreffende verzekeraar zelf aan de slag kan.

Datakwaliteit bij een PUO

Bij een TOP 3 pensioenuitvoeringsorganisatie brengen we de oorzaken in kaart van problemen met de datakwaliteit. Aansluitend sturen we een programma om tot verbetering te komen.