Voorbeelden van strategische trajecten waar we bij onze klanten bij betrokken waren.

Strategie pensioenverzekeraar

Voor een grote Nederlandse verzekeraar begeleiden wij een strategisch traject, waarbij de levensverzekeraar, de PPI, de pensioenuitvoeringsorganisatie en de samenwerking met het APF, in één cluster samengebracht worden. Tevens wordt van dit moment gebruikgemaakt om de strategie aan te scherpen, rekening houdend met de WTP en te vertalen in concrete verbetertrajecten. Het resultaat is o.a. een scherpe positionering van iedere entiteit.

WTP strategie voor pensioenverzekeraar

Bij de grootste Nederlandse pensioenverzekeraar trekken we een traject voor het gedetailleerd uitwerken van de bedrijfsbrede strategie met betrekking tot WTP.

Positionering APF

Voor een APF werken we een passende positionering uit. Kernelementen daarbij zijn de impact van de WTP op de klantportefeuille en het onderscheidend vermogen t.o.v. de pensioen proposities van de founding father.

Commerciële strategie pensioenverzekeraar

Samen met het senior management van een pensioenverzekeraar bouwen we een aangescherpte en WTP-proof commerciële strategie die klaar is voor implementatie.

M&A onderzoek overname van een PPI

Voor één van onze klanten begeleiden we een vooronderzoek voor het wel of niet overnemen van een Premie Pensioen Instelling.

Richting kiezen voor een IT pensioenleverancier

Voor de directie van een IT pensioenleverancier begeleiden we een strategieherijkingstraject. We hebben de strategie voor de komende jaren samen met het team tijdens interactieve sessies vormgegeven. Scenario denken was een belangrijk onderdeel.

Onderzoek toetreding tot de pensioenmarkt

Voor een levensverzekeraar doen we onderzoek ten behoeve van het mogelijk toetreden tot de pensioenmarkt. Naast een uitgebreide marktanalyse, is er veel aandacht voor de operationele gevolgen.

Aanscherpen strategie van een schademakelaar

Voor een internationale verzekeringsmakelaar ondersteunen we het directie team met het maken van hun nieuwe strategie. We faciliteren de aandeelhouders goedkeuring en organiseren interactieve sessies met de management Top 40 om de strategie verder aan te scherpen.