Voorbeelden van transities die we bij onze klanten geleid hebben.

Verbetering klantbediening PPI

We begeleiden een transitie waarbij een deel van de uitbestede werkzaamheden van een PPI weer naar binnen gehaald worden. We combineren deze transitierol met op het interim basis invullen van de rol van operationeel manager, zodat de nieuwe activiteiten soepel in de huidige organisatie geïntegreerd worden.

Transitiemanager Ops/IT levensverzekeraar

Bij een levensverzekeraar hebben we de rol als Transitiemanager in de Ops/IT organisatie. We werken daarbij nauw samen met de COO en dragen bij aan het verbeteren van de samenwerking tussen de onderdelen hetgeen cruciaal is om de geplande bedrijfsbrede transitie te laten slagen.

Verbetering samenwerking in de APF keten

Samen met de directie van een APF onderzoeken we hoe de samenwerking tussen het APF, de PUO en de vermogensbeheerder verder gestroomlijnd kunnen worden. We betrekken daarbij actief diverse medewerkers uit de drie onderdelen.

Opzetten nieuwe pensioenverzekeraar

We begeleiden een levensverzekeraar bij hun transitie naar een pensioenverzekeraar. We zetten onze expertise in om de organisatie klaar te maken voor pensioen. Daarnaast bouwen we een change organisatie, zodat de winkel tijdens de verbouwing open kan blijven. Het eerste pensioenfonds komt al tijdens de transitie over, de integratie brengen we onder in de change organisatie.

Organisatietransitie pensioenentiteiten

Voor alle pensioenentiteiten van een verzekeraar bouwen we een geïntegreerd organisatietransitieplan voor de jaren 2024, 2026 en 2028. Commerciële slagkracht, vergroten van executiekracht en behalen van synergievoordelen zijn kernelementen van dit plan.

Integratie van business units verzekeraar

We zijn als change manager verantwoordelijk voor een grote transitie bij een verzekeraar. Het resultaat is de integratie van drie business units, rationalisatie van het hypotheekproducten en het neerzetten van een nieuwe change structuur.

Kennissessies Wet Toekomst Pensioenen

Vanuit de LEAF Academy hebben we voor meerdere klanten een tweedaagse opleiding over premieregelingen en de WTP verzorgd. Hiermee ondersteunen we de noodzakelijke transitie van de organisaties.

Voorbereiding op komst van de WTP

We begeleiden een pensioenuitvoerder bij hun strategische voorbereiding op de uitvoering van de WTP. Het hoofddoel is om te verkennen welke variant het meest passend is bij de deelnemersdoelgroep. Hiermee is een basis gelegd om de organisatie klaar te maken voor het toekomstige stelsel.

Transformatie van een pensioenadviseur

Bij een mondiale pensioenadviseur begeleiden we het senior management met de transformatie van het Nederlandse onderdeel. We slaan de brug tussen strategie en executie door niet alleen actief te zijn op strategisch vlak, maar ook met onze poten in klei te staan bij de daadwerkelijke implementatie.

Integratie pensioenadviseur en schademakelaar

In het kader van een internationale pilot geven we vorm aan het onder één directie brengen van de twee lokale branches van een mondiaal opererende professional service firm in Nederland. Er zijn diverse efficiencyvoordelen door de integratie en de nieuwe directie kan commercieel slagvaardiger opereren.