Op al onze diensten zijn onze Algemene Voorwaarden LEAFvan toepassing.