Voorbeelden van proposities waar we bij onze klanten mee aan de slag gingen.

PAR

Voor een pensioenverzekeraar begeleiden we het PAR proces voor hun kernpropositie. Daarbij voeren we niet alleen de regie maar zijn we ook penvoeder. We verwerken actuele wetgeving en actualiseren de marktinformatie. Daarnaast begeleiden we de workshops waarbij het product vanuit de KNVB criteria uitgebreid tegen het licht wordt gehouden.

Variabele uitkering propositie

Voor een grote verzekeraar werken we een propositie uit voor een variabele uitkering als aanvulling op de zogenaamde vaste DIP propositie. We houden o.a. rekening met de nieuwe mogelijkheden die de WTP biedt. Naast het in kaart brengen van de interne keuzes rondom de uitvoering en invulling van de propositie, faciliteren we een marktonderzoek.

Draaiboek Pensioenfonds buy-out propositie

Voor een pensioenverzekeraar hebben we een gedetailleerd draaiboek opgesteld voor de buy-out propositie. Het draaiboek bevat naast commerciële acties tijdens het offerte proces ook secties met betrekking tot prijsstelling, risicomanagement, due diligence, langleven herverzekering en inrichting van de administratieve organisatie.

ORV propositie

Voor een levensverzekeraar stellen we de PAR documenten op voor de ORV proposities. Dit doen we voor het doelproduct waar legacy product varianten naar toe gemigreerd worden.

Pensioenfonds buy-out propositie

Voor een levensverzekeraar ondersteunen we zowel procesmatig als inhoudelijk het ontwikkelingsproces van een pensioenfonds buy-out propositie. We doen marktonderzoek, maken beleid, definiëren de processen en schrijven met een team van specialisten de PAR documenten.

Inrichten propositie management bij verzekeraar

Voor een levensverzekeraar ondersteunen we zowel procesmatig als inhoudelijk het propositieontwikkelingsproces. We maken beleid en werken de verschillende ontwikkelingsprocessen uit. Daarnaast stellen we beleid op met betrekking tot PARP en bijbehorende PAR-documenten.

Klantcommunicatie winstdelende verzekering

We ondersteunen onze klant bij het verbeteren van de communicatie richting klanten over winstdeling. We doen de projectleiding en zijn tevens inhoudelijk betrokken.

Inspiratiesessies Propositie Management Inkomen

Bij een grote inkomensverzekeraar hebben we als inspirator onze praktijkervaring gedeeld en het team gechallenged om te komen tot een vernieuwd agile propositieontwikkelproces. Dit moet zorgen voor een kortere time to market van propositievernieuwingen.

OR invalshoek voor pensioenpropositie

Namens een verzekeraar hebben we een onderzoek uitgevoerd onder ondernemingsraden naar hun informatiebehoefte op thema’s zoals pensioen en duurzame inzetbaarheid. De verzekeraar kan het onderzoek gebruiken om nog beter aan te sluiten bij de behoefte van deze belangrijke stakeholder.