22 Mar
22Mar

De wereld is continu in beweging. Veranderingen volgen elkaar steeds sneller op. De sleutel om als mens en organisatie in deze omgeving succesvol te zijn, wordt volgens onze overtuiging bepaald door de mate van veranderkracht. Met andere woorden je moet in staat zijn om je continu aan te passen aan de nieuwe werkelijkheid. Dit is overigens ook Darwin’s conclusie in zijn boek 'Origin of Species':

It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is the most adaptable to change.

Een goede en actuele strategie is essentieel voor veranderkracht. Een strategie bepaalt immers de koers en geeft houvast bij het nemen van beslissingen in de dagelijkse bedrijfsvoering. Tot slot en niet onbelangrijk geeft het de betekenis of eigenheid weer van de organisatie.

Echter voor de meeste mensen is strategie maar een vaag begrip. Wat wordt nu met strategie exact bedoeld? En hoe zorg je ervoor dat het niet alleen een opsomming wordt van goede voornemens en mooie ambities en je dan na paar maanden tot de conclusie komt dat het toch weer ‘business-as-usual’ is? Wij denken dat een goede strategie in ieder geval de volgende onderdelen moet bevatten:

  • Visie: Wat wil je op de lange termijn bereiken?
  • Identiteit: Wat is de reden van bestaan? Wie en wat wil je zijn? Wat zijn de belangrijkste waarden?
  • Doelen: Praktische, begrijpelijke en haalbare doelen. Maak hierin heldere keuzes, alles tegelijk kan niet.

Wij geloven dat de sleutel voor een succesvolle strategie uitrol met name ligt in het stellen van voor iedereen begrijpelijke en haalbare doelen. Met iedereen bedoelen we de werknemers, andere stakeholders, maar ook klanten. Co-creatie is in onze ogen een must!

Niemand zit te wachten op een dik rapport met een complete lijst van de totale bedrijfsvoering. Focus leggen op een paar belangrijke doelen is veel beter. 

Cruciaal naar onze mening is het antwoord vinden op de vragen als: “Wat gaat er nu echt veranderen?" en "Wat betekent dit voor mij als werknemer of als klant?”. Op die manier wordt de strategie echt doorleefd in de organisatie en gaat hij voor je werken. Ook bij de andere stakeholders is het commitment dan een stuk hoger.

Met LEAF staat u sterk. We bieden kennis en hulp om slimme keuzes te maken en uw strategie aan te scherpen. Wij zorgen ervoor dat iedereen zich betrokken voelt en brengen versnelling aan!