06 Sep
06Sep

Tijdens een transformatieproces gaat een mens door verschillende fasen heen. Van frustratie (onvrede en niet willen) naar creatie (bouwen aan de nieuwe toekomst). Waarbij iedereen een ander tempo in het doorlopen van deze fases heeft.  

Wij geloven in de intrinsieke motivatie van de mensen (waar kom je als werknemer écht je bed voor uit). Intrinsieke motivatie is de sleutel om succesvol te transformeren. Door de intrinsieke motivatie te voeden en mensen enthousiast te maken, zullen zij zich meer betrokken voelen bij de toekomst van de organisatie en sneller in de creatiefase komen.

Enthousiasme en motivatie alleen is echter niet genoeg. Heel belangrijk zijn de verschillende stappen, waarmee de transformatie bereikt wordt. Wij geloven dat hoe meer de transformatie in herkenbare, praktisch en behapbare stappen kan de worden uitgevoerd, hoe beter en duurzamer het resultaat zal zijn.

Om dit te illustreren gebruiken we graag onderstaande quote van Albert Einstein:

If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough.

We gebruiken deze gedachte bij iedere transformatie die we aanpakken. Hoe complex een omgeving ook is, we willen het altijd zo doorgronden, dat het in eenvoudige bewoordingen kan worden uitgelegd. Dit helpt ons om samen met u concrete invulling te geven aan de bouwstenen van de transformatie. 

We zijn analytisch en datagedreven, echter ook niet vies van gezond pragmatisme. We hebben focus op de veranderingen, maar verliezen de dagelijkse praktijk met het bedienen van klanten nooit uit het oog.

LEAF helpt u de verbinding te leggen tussen de doelen, techniek en de mens. We maken zaken bespreekbaar, tonen verantwoordelijkheid en werken mee. We creëren draagvlak en zorgen ervoor dat uw organisatie.