15 Jul
15Jul

De afgelopen jaren is door toetreding van nieuwkomers de pensioenmarkt in Nederland veranderd. Denk hierbij aan de komst van PPI’s en APF-en. Wij denken dat deze veranderingen nog bescheiden zijn met wat kan gaan komen. Technologische ontwikkelingen zoals digitalisering en data analyse zullen een veel grotere en mogelijk disruptieve impact gaan hebben. Als gevolg hiervan zullen andere partijen als vermogensbeheerders, banken en technologie spelers naar onze verwachting een grotere rol gaan spelen.

Wij denken dat de juridische vorm (pensioenfonds, PPI, verzekeraar) naar de achtergrond zal verdwijnen. Het zal draaien om de vragen: "Wie kan met een platform het beste inspelen op de wensen van de klant?" en "Wie is achter het platform de beste uitvoerder, asset- en risicomanager?". Wij geloven dat op ieder deelgebied de beste organisatie wint. Je kan niet op alle gebieden de beste zijn.

Technologie zal deze beweging versnellen en maakt tegelijkertijd een veel persoonlijker pensioenbeleving mogelijk: keuzes en communicatie kunnen veel meer worden afgestemd op de persoonlijke financiële situatie en wensen van de klant. Dit laatste is naar onze mening het allerbelangrijkst en een noodzakelijk stap die gezet moet worden voor een toekomstbestendig pensioenstelsel.

Bovenstaande beweging komt bovenop alle andere actuele uitdagingen. Denk daarbij aan het terugwinnen van het vertrouwen in de sector, de discussie over het nieuwe stelsel, toenemende regeldruk, te hoge uitvoeringskosten en de consolidatieslag. Acteren in deze dynamische omgeving is een behoorlijke klus. LEAF kan u hierbij helpen. Wij hebben veel ervaring in de pensioensector. Wij helpen uw organisatie graag om uw klantgerichtheid en wendbaarheid te verhogen, zodat u op uw gebied elke dag de beste kan zijn.