02 Jul
02Jul

Op uitnodiging van Sprenklers & Verschuren heeft Pascal een inleiding verzorgd aan 30 pensioenfondsbestuurders over het snel veranderende speelveld van pensioenadministrateurs en platformleveranciers. Samen met Robert Hendrickx van HIBIN, Jeroen Elbertse van AxyWare en Tobias Bastian van Sprenklers & Verschuren geschetst welke mogelijke gevolgen dit veranderende speelveld heeft voor pensioenfondsen en wat men zou kunnen doen om hierop voor te sorteren.