De pensioen- en verzekeringswereld is in transitie. Wij zetten onze kennis en expertise in om aan deze transitie te werken. We helpen om uw nieuwe strategie te ontwikkelen, reduceren complexiteit, begeleiden de transitie van uw organisatie en werken mee om uw klantproposties te optimaliseren.

Uw strategie aangescherpt of opnieuw ontworpen. Zodat u in controle bent over de veranderingen die komen gaan. Op basis van gedegen analyses bouwen we samen aan een concrete strategie, waarbij direct duidelijk is wat iedereen vanaf morgen anders kan doen om duurzaam beter te presteren. Inclusief een roadmap voor de komende jaren en een executieplan om direct te kunnen starten.

Het reduceren van complexiteit is vaak nodig om de noodzakelijke en gewenste (strategische) transitie succesvol door te voeren. Wij bijten ons samen met uw teams uit alle lagen in de organisatie vast in de materie. We dagen uit, structureren, inspireren en bouwen gedegen scenario’s om een doorbraak in de besluitvorming te forceren.

Uw belangrijkste transitie geleid door een ervaren transitiemanager. Onze up-to-date pensioen- en verzekeringsexpertise toegepast in uw transitie in combinatie met gedegen kwaliteits- en voorgangsbewaking. Transitiemanagement als integraal onderdeel van de dagelijkse bedrijfsvoering met aandacht voor wat speelt boven en onder water.

Nieuwe propositie afgestemd op uw klanten of deelnemers in lijn met de laatste wet- en regelgeving en technologie. Bestaande proposities doorgelicht o.b.v. toegevoegde waarde voor uw klant of deelnemer. Hulp bij het staken van die activiteiten die onvoldoende meerwaarde bieden. Dit alles conform een efficiënt ingericht PAR(P) framework.